خداوندا! آبى ده كه تپه ‏ها و كوههاى بلند ما را پر گياه سازد، و در دامنه‏ ها و دشتها جارى گردد، سرزمين ما را بركت‏ بخشد   |  شماره 1504 تلفن امداد جنگل و مرتع  |  سیل ها، رانش خاک و ... پیامد جنگل زدایی های دیروز و زنگ خطری برای فرداست.  |  برای تشکیل ضخامت یک سانتی متر از خاک زراعی به طور متوسط 700 سال زمان لازم است.  |  یک چهارم داروها از گیاهان و درختان جنگلی به دست می آید  |  هر هکتار جنگل سالانه 50 تن گاز کربنیک را جذب کرده و 2/5 تن اکسیژن تولید می کند.
پیوند ها
گياهان داروئي

لاواند یا اسطوخودوس

                                       خواص دارویی      
 
 
اخبار
قانون حمل غير مجاز چوب آلات و مبارزه با قاچاق كالا  | بازدید :19
از سوي مهندس عيسي عباسي مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور مطابق بند (الف) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 18/10/92 بيان گرديد.
فراخوان تجديد مناقصه كمربند حفاظتي  | بازدید :38
فراخوان مناقصه اجراي كمربند حفاظتي تجديد شد.
رفع تصرف و اعمال تبصره یک ذیل ماده 55 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی  | بازدید :34
رفع تصرف و اعمال تبصره یک ذیل ماده 55 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی در سطح اراضی ملی بخش آسارا به مساحت 1200 متر مربع انجام شد.
نشست مديركل منابع طبيعي و اعضاء شوراهاي اسلامي شهرستان كرج در تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با منابع طبيعي | بازدید :55
نشست مديركل منابع طبيعي با اعضاء شوراهاي اسلامي شهرستان كرج در تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري برگزارشد .
تاثير عمليات آبخيزداري در كاهش خسارت سيل اخير | بازدید :36
معاونت منابع طبيعي وآبخيزداري استان البرز تاثير عمليات آبخيزداري در كاهش خسارت سيل اخير رابيان نمود.
تأثير عمليات آبخيزداري واحداث بندهاي وزني در كاهش،كنترل و خسارات سيل اخير | بازدید :57
تأثير عمليات آبخيزداري و احداث بندهاي وزني در كاهش،كنترل و خسارات سيل اخير
فراخوان مناقصه | بازدید :127
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد، عمليات اجراي پروژه نهالكاري، مراقبت و آبياري و حفاظت و قرق در طرح هاي بيابان زدايي به شماره مناقصه 10/ 93 را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله ايي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 واگذار نمايد.
پروژه عمليات آبخيزداري حوزه آبخيز اورازان ،خودكاوند،وركش شهرستان طالقان  | بازدید :137
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد اجرای پروژه عمليات آبخيزداري حوزه آبخيز اورازان ،خودكاوند،وركش شهرستان طالقان به شماره مناقصه8/93 را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ايي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران واجد شرايط در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 يا رشته آب پايه 5 واگذار نمايد.
اجراي كمربند حفاظتي در دامنه جنوبي البرز  | بازدید :136
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد، پروژه عمليات اجراي كمربند حفاظتي در دامنه جنوبي البرز به شماره مناقصه9/93 را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله ايي به پيمانکاران واجد شرايط در رشته ابنيه پايه5 يا رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 واگذار نمايد.
اجرای پروژه عمليات آبخيزداري روستاهاي بخش آسارا شهرستان كرج  | بازدید :135
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد اجرای پروژه عمليات آبخيزداري روستاهاي بخش آسارا شهرستان كرج به شماره مناقصه7/93 را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ايي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران واجد شرايط در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 يا رشته آب پايه 5 واگذار نمايد.
 
 

مهندس حسین میررجبی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان البرز

پیشخوان روزنامه ها
مقالات